Historia kamienicy przy ul. 20 Stycznia 1920r. nr 3

Willa przy ul. 20 Stycznia 1920 r. 3 w Bydgoszczy

Willa została wybudowana pomiędzy 1907r., a 1908r. Inwestorem był producent mebli - Oskar Unverferth. Zezwolenie na budowę uzyskano 1 października 1907 roku. Budynek powstał wg projektu Fritza Weidnera, który realizował swoje projekty w Bydgoszczy od roku 1895 (m.in. przy ulicach Gdańskiej, Cieszkowskiego, Śniadeckich, Dworcowej). Willę ukończono w 1908 roku. Projekt willi bazuje na stylu architektonicznym Landhaus, który Fritz Weidner z powodzeniem stosował od 1903r. Willa została zamieszkana dość późno, bo dopiero w 1909r. wprowadzili się do niej pierwsi lokatorzy (wg oficjalnej książki adresowej z 1909 roku). Pierwszy nadany adres nosił nazwę Goethestrasse 3 - w tym okresie Bydgoszcz nosiła nazwę Bromberg i należała do Prus. Oskar Unverferth pozostał właścicielem willi aż do roku 1922. W 1928 roku willę nabył HEGE, który pozostał jej właścicielem do 1933r.

Fritz Weidner

 

Urodził się 13 marca 1863 r. w Nowym Drezdenku (niem. Vordamm) koło Drezdenka. Był synem Juliusa, dozorcy odcinka kolejowego pochodzącego z okolic Bielefeld oraz Antonie Marie Augusty z domu Herold, córki Friedricha, miejscowego mistrza murarskiego. Dzieciństwo i lata wczesnej młodości spędził w domu rodzinnym. Tu ukończył szkołę powszechną i uzyskał kwalifikacje budowniczego składając egzamin mistrzowski w rzemiośle murarskim, a wkrótce także uprawnienia kierownika budowy. Na początku lat 80. XIX w. przeniósł się do Berlina i zamieszkał u swego brata Ernsta, także technika budowlanego; tam wedle przekazów rodzinnych, kilka semestrów studiował architekturę oraz malarstwo na Akademie der Künste w Berlinie. Krótka edukacja akademicka była niewystarczająca do uzyskania tytułu architekta, zatem zapewne kształcił się na innych uczelniach berlińskich. Tu poznał swoją przyszłą żonę, Angielkę Alice, córkę Thomasa Goodsona, który wraz z żoną Emmą z domu Wats w 1859 roku przybył do Berlina i pracował w tutejszym zarządzie miasta jako inżynier sanitarny. Później założył firmę pod własnym szyldem „Thomas Goodson-Tiefbaufirma”, która była biurem usług inżynierskich w zakresie budownictwa podziemnego i instalacji wodno-kanalizacyjnych. Weidner zatrudnił się w firmie Goodsona i tu właśnie stawiał pierwsze kroki jako projektant i wykonawca robót budowlanych.

Działalność w Bydgoszczy:

W 1895 r. przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie objął funkcję kierownika bydgoskiej filii biura Goodsona. Z ramienia firmy nadzorował prace przy budowie kanalizacji miejskiej. Po trzech latach pracy w Bydgoszczy, ze względu na niezwykłą koniunkturę i możliwości kariery zawodowej, zdecydował się na ostateczne osiedlenie w mieście. Sprowadził swoją rodzinę i nie rezygnując ze współpracy z firmą teścia, założył własne biuro architektoniczne, Szczególnie intensywną działalność budowlaną prowadził w latach 1896-1914. Wziął udział w 90 inwestycjach, z których 25 stanowiło realizacje nowych domów frontowych, zaś pozostałe były związane z przebudową domów mieszkalnych, budową pomieszczeń gospodarczych (stajnie, garaże, magazyny) i wznoszeniem ogrodzeń i parkanów. Wspomniane obiekty stawiał przede wszystkim na zlecenie prywatnych inwestorów, głównie rentierów, fabrykantów, kupców i rzemieślników. Dziewięć nowych realizacji pozostawił przy ulicy Gdańskiej, po kilka przy ul. Cieszkowskiego, Śniadeckich, Dworcowej i 20 stycznia 1920. Trzy domy mieszkalne przy ul. Cieszkowskiego 13/14, ul. Staszica 3/5 i ul. Kołłątaja 1 zbudował na zamówienie bydgoskiej spółdzielni mieszkaniowej "Wohnungsverein". Ostatni budynek został wyróżniony pierwszą nagrodą ex aequo z domem przy ul. 20 Stycznia 1920 25 autorstwa arch. Rudolfa Kerna, w konkursie na najpiękniejszą fasadę nowo-wybudowanego domu, ogłoszonym przez władze miasta w 1912 r.

 

ornament